profiel
home
profiel
producten
portfolio
publicaties
contact
IndigoBlue Consult bestaat uit een multi-disciplinair en multi-cultureel team dat kan buigen op kennis van zowel de lokale situatie als de bredere context. Het vaste team van IndigoBlue Consult bestaat uit twee managing directors, Sharnon Isenia en Elly Hellings. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever worden daarnaast regelmatig andere consultants ingezet.

Sharnon Isenia is adviseur, projectmanager en specialist op het gebied van stedelijke vernieuwing/ wijkaanpak, verkeer & parkeren. Hij heeft in Tilburg Planologie gestudeerd aan de Verkeersacademie (VAT) en vervolgens Sociale Geografie, met specialisatie ruimtelijke planning, aan de Universiteit van Utrecht. Aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) / CURISES heeft hij de opleidingen Internal Advisor en Master in Business Administration General Management (MBA) afgerond. Na het afronden van zijn studie in Nederland keerde hij in 1990 terug naar Curaçao om aan de slag te gaan op het gebied van stedelijke vernieuwing. Hij werkte jarenlang als projectleider en gebiedsmanager integrale wijkaanpak voor de stadwijken St. Jago, Scharloo, Otrobanda, Pietermaai en Punda. Daarnaast was hij betrokken bij de voorbereiding van Hotel Renaissance en de ontwikkeling van het Rifgebied en hield zich bezig met de coördinatie van het verkeer- en parkeerbeleid in de binnenstad, waaronder de oprichting van de Parking Authority Curaçao (PAC). Op de Technische Faculteit van de UNA (tegenwoordig Universiteit van Curaçao) heeft hij enkele jaren de vakken Verkeers- en Wegbouwkunde gedoceerd. Hij heeft drie jaar als projectadviseur bij USONA gewerkt, waar hij zich gericht heeft op de inzet van Nederlandse ontwikkelingsgelden op projecten op het gebied van het Sociaal Economische Initiatief (SEI), duurzame economische ontwikkeling (DEO), bestuurlijke ontwikkeling en onderwijs op alle vijf eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Als zelfstandig consultant heeft hij diverse project- en wijkplannen geschreven en projectondersteuning in "the field" gedaan.

Elly Hellings is adviseur, onderzoeker, projectmanager en specialist op het gebied van jeugd- en jongeren, multi-culturele samenleving, ontwikkelingssamenwerking en gender issues. Zij heeft Sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie cultuurwetenschappen. Gerelateerd aan haar veldspecialisatie emancipatie en ontwikkeling heeft zij een afstudeeronderzoek in Zimbabwe gedaan naar de achtergrond, ervaringen en praktijk van inkomensgenererende projecten in Zimbabwe. Daarnaast heeft zij een post-doctorale opleiding Voorlichtingskunde aan de Universiteit van Wageningen gedaan en in dat verband voorlichtingsbeleid en –materiaal voor de gemeente Oosterbeek ontwikkeld. Bij diverse lokale overheidsorganisaties in Nederland heeft zij beleidsfuncties vervuld op het gebied van onderwijs-, emancipatie-, educatie-, jeugd- en minderhedenbeleid. In 1999 heeft zij zich op Curaçao gevestigd en zich geprofileerd als specialist op het gebied van jeugdbeleid en jeugdprojecten bij de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg. Als zelfstandig consultant heeft zij voor diverse opdrachtgevers project- en beleidsplannen geschreven en onderzoeksopdrachten verricht. Tevens doceert zij onderzoeksvaardigheden en Community Development aan de Faculteit voor Maatschappij en Gedragswetenschappen op de University of Curaçao. Daarnaast schrijft zij achtergrondartikelen voor o.a. kranten en reisgidsen en verzorgt teksten voor websites.

 

  IndigoBlue Consult B.V. • Daniel 44, Curacao • tel. (5999) 670 5623 / 693 0041 • info@indigoblueconsult.com
Developed with QwikZite (version 1.12)