producten
home
profiel
producten
portfolio
publicaties
contact
Vanuit expertise en ervaring biedt IndigoBlue Consult op een aantal terreinen haar diensten aan:

Project Cycle Management
IndigoBlue Consult is inzetbaar in elke fase van een project: voor het schrijven van project- en financieringsvoorstellen volgens het “logical framework format”, ondersteuning bij het verkrijgen van projectfinanciering, het maken van een plan van aanpak / stappenplan / uitvoeringsplan, project- en accountmanagement en programmacoördinatie. IndigoBlue Consult heeft ervaring met projecten binnen de sociale-, onderwijs-, (bedrijfs)economische-, ruimtelijke planning-, natuur & milieu en bestuurlijk organisatorische sector.

Onderzoek en evaluatie
IndigoBlue Consult is gespecialiseerd in het verrichten van toegepast onderzoek. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten waardoor het mogelijk is op korte termijn informatie te verzamelen en verwerken, zelfs als er sprake is van een groot aantal respondenten. De vragenlijsten worden aangemaakt met het computerprogramma LimeSurvey, de antwoorden op de onderzoeksvragen worden door de respondenten zelf rechtstreeks op een computer ingevuld of op locatie door een interviewer van IndigoBlue Consult die daarvoor uitgerust is met een “tabletcomputer” met internetvoorziening. Voorbeelden van onderzoeken waarvoor IndigoBlue Consult kan worden ingezet zijn, verkeersenquêtes, tevredenheidsenquêtes en monitoring- en evaluatie onderzoeken. De onderzoeksresultaten worden aangeleverd in helder geschreven rapporten met overzichtelijke tabellen en grafieken.

Strategie, onderzoeks- en beleidsadviezen
De project- en onderzoekervaring van IndigoBlue Consult is uitstekend inzetbaar bij het formuleren van strategie, onderzoeks- en beleidsadviezen. IndigoBlue Consult start altijd met een gedegen analyse van de situatie waarbij de vraag van de opdrachtgever centraal staat. Onze doelstelling is te komen tot een helder, concreet en toepasbaar resultaat dat aansluit op de behoefte van de opdrachtgever.

Tekstschrijven en presentaties
Het produceren van een tekst waarin de boodschap duidelijk naar voren komt en die begrepen wordt door de doelgroep waar hij voor bedoeld wordt, is een van de kwaliteiten van IndigoBlue Consult. Voorbeelden van schrijfopdrachten waar IndigoBlue Consult voor ingezet kan worden zijn: projectplannen, financieringsverzoeken, “Terms of References” (ToR’s), beleidsplannen, visiedocumenten, folders en voorlichtingsbrochures, (achtergrond)artikelen voor tijdschriften, nieuwsbrieven of jaarverslagen en webteksten. Ook kan IndigoBlue Consult professionele presenaties voor u verzorgen, gemaakt met het interactieve en dynamische programma Prezi.

Workshops
IndigoBlue Consult biedt workshops aan om organisaties te trainen in het gebruik van verschillende (onderzoek)tools zoals bijvoorbeeld LimeSurvey of Prezi. Zo kunnen organisaties zelf (eenvoudige) vragenlijsten opzetten om bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers of cliënten te ontwikkelen en professionele presentaties te maken.
Daarnaast ontwikkelt IndigoBlue Consult momenteel een training met als centraal thema duurzame ontwikkeling, specifiek gericht op "smart-cities". Een "smart-city" is een gemeenschap die duurzaamheid nastreeft door integraal en bewust gebruik te maken van geavanceerde technologieën (o.a. ICT, electrische auto's, zonnepannelen, etc.), die kiest voor duurzame energie, expliciet aandacht besteedt aan kennisontwikkeling binnen de gemeenschap en samenwerking tussen overheid, burgers, economie en onderwijs nastreeft.  
 
  IndigoBlue Consult B.V. • Daniel 44, Curacao • tel. (5999) 670 5623 / 693 0041 • info@indigoblueconsult.com
Developed with QwikZite (version 1.12)